Toekenning Startbouwimpuls op 20 november 2023

145 gemeenten ontvangen een bijdrage uit de Startbouwimpuls (SBI) zodat de bouw van bijna 31.500 nieuwe woningen versneld van start kan gaan. Ongeveer 80% van de nieuwe woningen valt in de categorie betaalbaar. Vierentwintig projecten van de 362 projecten die een bijdrage krijgen, starten nog dit jaar. De rest gaat volgend jaar van start en de laatste volgen uiterlijk in 2025. Daardoor zal de woningbouw sneller en robuuster herstellen van de dip in bouwproductie volgend jaar. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gemaakt.

Gemeenten in alle twaalf provincies ontvangen een bijdrage. In onderstaande tabel ziet u per gemeente de toekenning, het aantal huizen wat versneld gebouwd wordt én wanneer de bouw van start gaat.