Regeling Intergenerationeel wonen

De subsidieregeling Intergenerationeel wonen is bedoeld om jongeren te stimuleren te wonen in geclusterde woonvormen waar overwegend ouderen wonen. Op deze manier kunnen jongeren en ouderen betaalbaar samenleven. De verwachting en wens is dat de jongeren zich in deze woonomgeving zullen inzetten voor de bevordering van sociale cohesie en interactie. Dit kan een positief effect hebben op de kwaliteit van leven voor de ouderen én jongeren.

De subsidie kan worden aangevraagd door verhuurders van woonruimten in een geclusterde woonvorm bestemd voor ouderen. Dit zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale ondernemers, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en andere soortgelijk zorgaanbieders.

De subsidieregeling is bedoeld voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Activiteiten die daarvoor hebben plaatsgevonden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat is een geclusterde woonvorm?

Onder een geclusterde woonvorm wordt verstaan vijf of meer woningen als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet, gelegen in Nederland, die fysiek verbonden zijn dan wel daarmee vergelijkbaar. Het is niet voldoende als de woningen in bijvoorbeeld dezelfde woonwijk staan, maar wel als deze onderdeel zijn van een gezamenlijk hofje. De geclusterde woonvorm moet bestemd zijn voor personen van 55 jaar of ouder.

Aanvraag

De regeling is geopend sinds 2 januari 2024.

Het is tot en met 31 mei 2024 mogelijk om subsidie aan te vragen.

Op deze pagina vindt u ook informatie over welke activiteiten gesubsidieerd kunnen worden, wat het beschikbare budget van de subsidie is en wat de voorwaarden zijn.

De beschikbare subsidie wordt ieder jaar verhoogd, van 3,92 miljoen euro in 2023 tot 18 miljoen euro in 2027. De regeling werkt met het principe first come, first served.