Nieuwe tranche Crisis- en herstelwet: impuls voor bijna 10.000 nieuwe woningen

Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen gebruik maken van experimenten onder de Crisis- en herstelwet (Chw). Met de gehonoreerde aanvragen kunnen onder andere bijna 10.000 woningen en ruim 400 flexwoningen worden gerealiseerd. De aan de experimenten toegevoegde gemeenten zijn door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in de Staatscourant gepubliceerd.

Flexibeler bestemmingsplan

De gemeenten Maassluis, Teylingen en Zuidplas kunnen nu voor een aantal specifieke bouwprojecten gaan werken met een zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit bestemmingsplan is de voorloper van het omgevingsplan die met de nog in te voeren Omgevingswet wordt geïntroduceerd.

Het omgevingsplan is flexibel en geeft meer ruimte voor organische gebiedsontwikkeling. Alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving komen in het omgevingsplan samen. Dit zorgt voor afstemming en meer maatwerk. In de drie Zuid-Hollandse gemeenten gaat het om projecten voor ten minste 9925 woningen waar het flexibeler bestemmingsplan kan worden opgesteld.

Stimulans flexwoningen

Voor flexwoningen biedt de Chw de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit bespaart tijd. Aanvragen – goed voor 420 flexwoningen – zijn gehonoreerd voor het hele grondgebied van de gemeenten Goirle, Horst aan de Maas, Moerdijk, Nieuwkoop en delen van het grondgebied van Texel en Uitgeest.

Meer aanbod sociale koopwoningen

De Chw maakt het ook mogelijk dat gemeenten sociale koopwoningen kunnen bouwen tot aan de hogere kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in plaats van de nu geldende bovengrens van 200.000 euro. De gemeenten Breda en Zuidplas kunnen hier mee aan de slag. Zij kunnen nu gerichter sociale koopwoningen bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen.