Voorstel verdeling energiearmoedemiddelen gemeenten voor energiefixers

Het kabinet heeft op 17 maart 2023 middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen bij het op korte termijn verlagen van hun energieverbruik via energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Onder voorbehoud van het akkoord van de Tweede Kamer is in de suppletoire begroting deze verdeling van middelen bekend gemaakt zodat gemeenten zich kunnen gaan voorbereiden.

Energiefixers helpen mee energierekening te verlagen

Energiefixers zijn flink in opkomst. Zij hebben afgelopen winter veel bewoners actief benaderd en geholpen hun energiegebruik onder controle te krijgen en het wooncomfort te verbeteren. Veel gemeenten gebruiken de energiearmoedemiddelen die al in 2022 zijn verstrekt om energiefixers te ondersteunen.

Financiën en verdeling

Voor de opschaling van energiefixteams wordt in 2023 via een verhoging van de bestaande energiearmoedemiddelen 185 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten. Daarmee kunnen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen worden ondersteund. Van de 180 miljoen wordt 150 miljoen euro verdeeld naar rato van het aantal ‘energiearmoedewoningen’ binnen gemeenten. 35 miljoen euro gaat specifiek naar de 19 gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Deze bedragen komen bovenop de 368 miljoen euro die in 2021 en 2022 al beschikbaar zijn gesteld. De voorwaarden blijven hetzelfde en de looptijd wordt verlengd naar 2025. Het ministerie van BZK doet in de suppletoire begroting een voorstel voor een verdeling van de energiearmoedemiddelen per gemeente. Nadat de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd, ontvangen de gemeenten in juli deze energiearmoedemiddelen.

Gemeenten kunnen al starten met voorbereidingen

Gemeenten kunnen met deze middelen nog voor de komende winter extra veel energiefixers inzetten. De verschillende beschikbare energiefixteams geven aan snel te kunnen uitbreiden waarbij zij goede ervaring hebben met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen hierop anticiperen door bij de uitvraag alvast de samenwerking te zoeken in de arbeidsmarktregio met partners als sociaal ontwikkelbedrijven, UWV en re-integratiebedrijven.

Vragen aanpak energiearmoede

Op de dossierpagina Aanpak Energiearmoede staat meer informatie. De komende tijd wordt deze informatie aangevuld.