03 september Webinar ISDE voor gemeenten: hoe help ik mijn inwoners met het verduurzamen van hun huis?

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Vanaf 1 september kunnen gemeenten de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) groepsgewijs aanvragen en ontvangen namens inwoners om hen te ondersteunen in de energietransitie. Hoe u dit aanpakt staat centraal tijdens het webinar.

Het programma in het kort:

  • Regelingen voor gemeenten in vogelvlucht
  • Ervaringen van de gemeente Arnhem, die al gebruikmaakt van deze aanpak
  • Uitleg over de aanvraagprocedure van de ISDE voor gemeenten

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).