18 april Werk- en inspiratiesessie AanDeBak-garanties

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Vredenburg Centrum, Utrecht

Let op: aanmelden voor deze werksessie is niet meer mogelijk. 

Hoe kom je tot werkende baangaranties voor jongeren? En op welke manier kunnen de AanDeBak-garanties onderdeel worden van de gebiedsgerichte aanpak in de NPLV-gebieden? Hoe kunnen we de baangaranties voor jongeren (versneld) uitbreiden op basis van de werkgelegenheid in de regio? In deze werksessie krijgt u antwoord op deze vragen.

Graag nodigen de programmadirecteuren en medewerkers Werk en Onderwijs van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)  u uit voor een werksessie over de AanDeBak-garanties. Met de ‘AandeBak’-garantie zijn jongeren al aan het begin van hun mbo-opleiding verzekerd van een baan in de techniek, zorg of kinderopvang. Rotterdam-Zuid zet de AanDeBak-garanties al enkele jaren met succes in.

Ook de andere 19 gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid onderzoeken of ze deze AanDeBak‐garanties kunnen inzetten, zo spraken de burgemeesters af tijdens het bestuurlijk overleg met minister De Jonge op 8 december jl. Samen met scholen en regionale werkgevers kijken de gebieden hoe ze een project met baangarantie en loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma vanaf de basisschool kunnen inzetten.

Daarnaast starten de MBO Raad, VNO-NCW en de ministeries van BZK, OCW en SZW samen met de 20 gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid een verkenning in de eerste helft van 2024 naar hoe de inzet op baangaranties voor jongeren kan worden uitgebreid naar de andere gebieden van het NPLV. De werk- en inspiratiesessie AanDeBak-garanties op 18 april organiseren we als onderdeel van deze verkenning.

De sessie staat enerzijds in het teken van inspiratie door goede voorbeelden en werkzame onderdelen uit verschillende NPLV-gebieden, waaronder in Rotterdam Zuid. Daarnaast gaan we aan de slag met een plan van aanpak per gebied, rekening houdend met de verschillende fases waarin de gebieden zich bevinden en de lokale voorkeuren.

Aanmelden

Er is helaas geen plek meer voor deze werksessie. U kunt zich daarom niet meer aanmelden. 

Programma en voorbereiding

Bekijk in dit document het programma van de werksessie en de vragen die u als voorbereiding op de werksessie kunt beantwoorden.

Meer informatie

Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht.