Meer transparantie voor potentiële huurders in de vrije sector

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekende met branche- en belangenorganisaties het convenant ‘Transparantie aanvangshuurprijzen’. Door dit convenant krijgen potentiële huurders van een vrijesectorwoning meer en duidelijkere informatie over de aangeboden woning voordat ze het huurcontract tekenen. Zo kunnen zij een betere afweging maken of de woning de huurprijs waard is. Dit voorkomt ook onenigheid achteraf tussen huurder en verhuurder.

Meer en duidelijkere informatie in woningadvertenties

In het convenant staat welke informatie verhuurders in ieder geval in een advertentie zetten. Dit betreft onder andere de huurprijs met een uitsplitsing van eventuele servicekosten, de oppervlakte en het energielabel. Ook andere belangrijke informatie, die nu nog niet altijd in woningadvertenties staat, wordt erin opgenomen. Bijvoorbeeld de inkomenseisen, de hoogte van de borg, de jaarlijkse huurprijsstijging, de huurperiode en het type contract. Nieuw is dat verhuurders aangeven of de woning volgens het woningwaarderingsstelsel voldoende punten heeft om in het geliberaliseerde segment aangeboden te worden. Transparantie hierover aan de voorkant, kan onenigheid over de huurprijs tussen huurder en verhuur achteraf voorkomen. 

Zoveel mogelijk verhuurders aan boord

De minister ondertekende het convenant met Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. Het gaat daarbij om een inspanningsverplichting en geen wettelijke vereiste. De ambitie is dat alle verhuurders de woninginformatie gaan vermelden in advertenties. Daarom zijn de ondertekenaars ook in gesprek met verhuurplatforms om standaard invulvelden voor de woningvariabelen af te spreken. 

Programma Betaalbaar wonen

Doordat de vraag hoger is dan het aanbod, staan de huurprijzen in de vrije sector onder druk. Dit maakt het lastig voor potentiële huurders om te bepalen of een woning de gevraagde huurprijs waard is. Het convenant verbetert de informatiepositie en de bescherming van de huurder. Het is onderdeel van het programma Betaalbaar wonen, waarin onder andere aandacht is voor de regulering van de middenhuur.