Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend

De meeste huurders van een sociale huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van maximaal 2,3 %. Dit is het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt de maximale huurverhoging nog vast met een ministeriële regeling.

Maximaal toegestaan in 2022

Overzicht huurverhoging zelfstandige sociale huurwoning

Overzicht: toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen
De maandhuur mag maximaal verhoogd worden met*
Huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen
  • 2,3% voor huren vanaf € 300
  • € 25, als de huur onder de € 300 is
Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (2020)
Huishouden van één persoon Huishouden van twee of meer personen

Inkomen niet hoger dan

€47.948

Inkomen niet hoger dan

€ 55.486
  • 2,3% voor huren vanaf € 300
  • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 47.948 en
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen meer dan
€ 56.527
Inkomen is meer dan
€ 75.369
€ 100

*) Zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Sociale (gereguleerde) of vrije sector

Op Rijksoverheid.nl kunnen verhuurder en huurder checken of een woning binnen de gereguleerde of vrije sector valt. 

Huurverhoging vrije sector

Voor zelfstandige woningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. In 2022 komt dat neer op een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3%. Deze maximaal toegestane verhoging geldt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.