Nieuw: Praktijkhandleiding om samen sneller te bouwen

Het ministerie van BZK heeft samen met experts en ervaringsdeskundigen de praktijkhandleiding ‘Samen snel en goed bouwen’ opgesteld. Deze publicatie bevat principes en spelregels waarmee gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen en andere betrokkenen keuzes kunnen maken en stappen kunnen zetten om de woningnood in Nederland versneld op te lossen.

Nederland heeft tot 2030 ongeveer 980.000 nieuwe woningen nodig. Daarvan worden er ruim 400.000 gebouwd op grootschalige NOVEX-locaties. Het gaat op deze locaties niet om woningbouw alleen, maar om het ontwikkelen van goed bereikbare, duurzame, klimaat adaptieve, gezonde en veilige woongebieden. Levendig en leefbaar, met werk nabij en goede commerciële en maatschappelijke voorzieningen ‘om de hoek’.

Toepasbaar in de praktijk

Het Rijk heeft met gemeenten afspraken gemaakt over de uitvoering van de opgave. Om hen daarbij te helpen, heeft het ministerie van BZK de praktijkopleiding ‘Samen snel en goed bouwen’ opgesteld. Deze is tot stand gekomen met behulp van experts en ervaringsdeskundigen, mede gevoed door kennis en inzichten uit het zogeheten Watertorenberaad voor publiek-privaat-maatschappelijke samenwerking in grootschalige gebiedsontwikkelingen. De handleiding bevat een concrete en in de praktijk toepasbare uitwerking van de belangrijkste principes en spelregels van gebiedsontwikkeling in de context van de NOVEX-opgave. Partijen kunnen hiermee aan de slag om snel en goed tot integrale gebiedsontwikkeling te komen.

Complexe opgave

De grootschalige ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak, zodat snel én goed gebouwd kan worden. De opeenstapeling van deelopgaven maakt de woningbouwopgave zeer complex, óók omdat er vaak sprake is van versnipperd grondeigendom en grondgebruik. Gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bedrijfsleven, onderwijs, cultuur, sport, welzijn, zorg, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, OV-bedrijven, het Rijk, bewonerscollectieven en anderen: elk staan ze voor een stukje van de puzzel.

Kijk hier voor de complete praktijkhandleiding ‘Samen snel en goed bouwen’.