Praktijkhandleiding ‘Samen snel en goed bouwen’

Deze publicatie bevat principes en spelregels waarmee gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen en andere betrokkenen keuzes kunnen maken en stappen kunnen zetten om de woningnood in Nederland versneld op te lossen.