Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Hugo de Jonge maakt vandaag bekend, samen met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, hoe dit geld besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe te bouwen woningen tot en met 2030.

Minister De Jonge, minister Harbers en staatssecretaris Heijnen hebben overleg gehad met provincies en gemeenten, die zelf ook een forse financiële bijdrage leveren. Het gaat om Rijksinvesteringen in infrastructuur voor het openbaar vervoer (€4 miljard), de auto (€2,7 miljard) en de fiets (€780 miljoen). Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten en een deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwe woningbouwprojecten.

Vergroot afbeelding MIRT
Tijdens het BO MIRT 2022 zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de €7,5 miljard uit het coalitieakkoord om de nieuwe woningen bereikbaar te maken.

Minister De Jonge: “Tot en met 2030 hebben we 900.000 woningen te bouwen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we zorgen dat die nieuwe woningen bereikbaar zijn. Met het openbaar vervoer, met de auto of de fiets. Met deze €7,5 miljard doet het kabinet daarin een forse investering. €6 miljard voor de 17 grootschalige woningbouwlocaties, €1,5 miljard in de versnelling van 105 projecten. Binnenstedelijk en buitenstedelijk, binnen de randstad en in de regio. Van Oldambt tot Goes, van Kampen tot Sliedrecht. In het hele land zal gebouwd moeten worden.”

Onzekerheden door stikstof

Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen en een tekort aan personeel zijn de uitvoering en oplevering van veel projecten onzeker. Minister De Jonge, minister Harbers en staatssecretaris Heijnen vinden het desondanks belangrijk tempo te maken en te blijven werken aan bereikbaarheid en woningbouw. Mensen moeten ergens wonen en hun huis dan ook goed kunnen bereiken. Het kabinet werkt hard aan oplossingen voor de stikstofproblematiek zodat de natuur kan herstellen en investeringen in wegen en sporen kunnen doorgaan.

(Toegevoegd op 15-11-2022:)

Versnellingsafspraken

Naast de € 6 miljard voor het bereikbaar maken van de grootschalige woningbouw is er ook maximaal € 1,5 miljard gereserveerd voor versnelling van het realiseren van woningbouwprojecten. Geld voor kleinere bereikbaarheids- en infrastructuurmaatregelen die zorgen voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van projecten door heel Nederland. Gemeenten hebben de proposities aangedragen en op basis van de geformuleerde criteria heeft een selectie plaatsgevonden. Er zijn in totaal 105 versnellingsprojecten goedgekeurd, waarmee versneld 207.000 woningen kunnen worden gerealiseerd.