Veelgestelde vragen over het (passend) toewijzen van woningen

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van woningen houden aan een aantal regels. Wat houdt dat precies in? Hoe ziet dat er in praktijk uit? Hieronder een aantal vragen en antwoorden over toewijzingsregels in het algemeen, specifiek over passend toewijzen en over het berekenen en het toetsen van het huishoudinkomen. In het dossier woningtoewijzing vindt u meer informatie over het toewijzen van woningen.

Q&A's over het toewijzen van woningen

Q&A's over passend toewijzen

Passend toewijzen voorkomt dat huishoudens een te dure woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. Elke corporatie moet ervoor zorgen dat bij ten minste 95% van de woningen die zij jaarlijks toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens voor passend toewijzen, de huur onder de zogenaamde aftoppingsgrens ligt. Hieronder vragen en antwoorden over passend toewijzen.

Q&A’s over het berekenen en toetsen van het huishoudinkomen