Afschaffing verhuurderheffing zorgt voor sterke stijging Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

De woningcorporaties krijgen met afschaffing van de verhuurderheffing een forse toename aan investeringsruimte. Hierdoor hebben corporaties ook meer ruimte om bij te lenen. Met deze middelen kunnen zij de opgaven uit de nationale prestatieafspraken oppakken. Dit  zijn de corporaties ook van plan, voor het derde jaar op rij stijgen de voorgenomen investeringen op bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming.

Via de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) brengt het ministerie van BZK/VRO voor alle gemeenten en corporaties in beeld hoeveel aanvullende investeringscapaciteit beschikbaar komt. Dit geeft een beeld hoeveel financiële ruimte corporaties hebben en welke mogelijkheden er zijn bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurders.

Dossier IBW

In het dossier IBW staan de meest recente IBW-cijfers, Kamerbrief en rapporten. Dit jaar zijn de cijfers per gemeente en corporatie  gepubliceerd in een nieuw dashboard en daarmee beter toegankelijk.