Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een indicatie van de beschikbare additionele bestedingsruimte van woningcorporaties, de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

De IBW geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal extra kunnen lenen voor hun taken, bovenop het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden (met name investeringen) en huurbeleid in de dPi (de Prospectieve informatie, aangeleverd door de corporaties). De IBW biedt daarmee transparantie, inzicht en vergelijkbaarheid op het niveau van individuele corporaties en gemeenten. Zo kan de IBW het gesprek ondersteunen tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties over de lokale prestatieafspraken en het maken van keuzes over de inzet van middelen ten opzichte van de opgaven op lokaal niveau.

Dossier IBW

In het dossier IBW vindt u de meest recente IBW-cijfers en rapporten. In het dossier is informatie te vinden over de mogelijkheden en beperkingen van de IBW via een korte informatieve video, de publicatie 'IBW in het kort' en veelgestelde vragen en antwoorden over de IBW.

Relevante regelgeving