IBW Rapportage 2022

Ieder jaar stelt een corporatie haar begroting op. Het financiële kader van Aw en WSW begrenst de ruimte in de begroting. Een corporatie benut in de begroting niet altijd alle financiële ruimte. Dan kan er in principe ruimte zijn om te lenen voor extra bestedingen. Het ministerie van BZK laat met de IBW een indicatie zien van welke bestedingen mogelijk zijn, gefinancierd met nieuwe leningen. De indicatie zorgt voor meer transparantie, vergelijkbaarheid en inzicht in de lokale driehoek.