Samenwerken tegen discriminatie bij woningverhuur

Woondiscriminatie blijft een hardnekkig probleem, zo bleek uit de derde landelijke monitor discriminatie bij woningverhuur die minister Hugo de Jonge in september naar de Tweede Kamer stuurde. De monitor laat dit jaar een licht dalende trend zien. De overheid en antidiscriminatieorganisaties willen samen met de verhuur- en vastgoedbranche werken aan het tegengaan van discriminatie bij woningverhuur.

Op 7 december was er een bestuurlijk overleg waaraan de Rijksoverheid, Aedes, IVBN, Vastgoedpro, Vastgoed Belang, NVM, VBO, VGM, discriminatie.nl, Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg en Bureau Gelijke Behandeling (BGB) Flevoland deelnamen. De gezamenlijke inzet is woondiscriminatie tegen gaan door voorlichting en bewustwording in de branche, monitoring, implementatie van de anti-discriminatieregels uit de Wet goed verhuurderschap en het versterken van de rol van Anti-Discriminatievoorzieningen (ADV’s).

Rol verhuurbemiddelaars onderzocht

Uit een eerdere (tweede) landelijke monitor bleek dat discriminatie bij woningverhuur meer voorkomt in gebieden buiten de G4-gemeenten. Daarom deden ADV Limburg en BGB Flevoland vervolgonderzoek bij verhuurbemiddelaars in hun regio, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit het onderzoek komt dat verhuurbemiddelaars veelal bekend zijn met discriminatie bij woningverhuur; ze herkennen een discriminerend verzoek. Tegelijk leggen verhuurbemiddelaars de verantwoordelijkheid om niet te discrimineren meestal bij de verhuurder neer. 

Directeur Chris Baltussen, ADV Limburg over het onderzoek:
‘Het is belangrijk dat het onderwerp discriminatie bij verhuurmakelaars onder de aandacht gebracht wordt. Ongelijke behandeling en selecteren op kenmerken die er niet toe doen, komt in de gehele maatschappij voor. Discriminatie gebeurt vaak onbewust, vandaar dat agenderen en bewustwording belangrijk is.’

Om ADV’s een duidelijkere en preventieve rol te kunnen geven in het lokale antidiscriminatiebeleid, loopt er een stelselherziening. ADV’s kunnen gemeenten en andere doelgroepen zo breder gaan ondersteunen met hun kennis en ervaring.

Goed verhuurderschap: werkwijze tegen woondiscriminatie

Per 1 juli 2023 verplicht de Wet goed verhuurderschap (Wgv) verhuurders om een werkwijze te hebben om woondiscriminatie te voorkomen en tegen te gaan. Deze moet vanaf 1 januari 2024 ook vastgelegd en openbaar zijn. In het eerste kwartaal 2024 communiceert de Rijksoverheid volop  rondom de Wgv. Via onder meer sociale media, brancheverenigingen en gemeenten worden huurders, woningzoekenden en verhuurders geïnformeerd over de wet. Hierbij wordt er specifiek aandacht gevraagd voor  het voorkomen en tegengaan van woondiscriminatie.

Brancheorganisaties versterken bewustwording

De brancheorganisaties blijven hun leden ondersteunen via educatie en voorlichting om woondiscriminatie te herkennen en te voorkomen. Het niet mogen discrimineren is onderdeel van de gedragscodes van de verschillende brancheorganisaties. De verhuurbranche ontwikkelt gezamenlijk een selectiewijze voor nieuwe huurders ter voorkoming van woondiscriminatie. Deze werkwijze is per 1 januari 2024 gereed.