Digitaal delen van inkomensgegevens mogelijk bij toewijzing sociale huurwoning

Het is nu landelijk mogelijk om inkomensgegevens digitaal te delen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, dankzij een nieuwe wet. Woningcorporaties toetsen verplicht aan de hand van inkomensgegevens of kandidaat-huurders een sociale huurwoning mogen huren. Het digitaal delen van inkomensgegevens bij de inkomenstoets is voor huurders sneller en veiliger. Ook ontvangen woningcorporaties op deze manier betrouwbaardere gegevens, waardoor de kans op fraude kleiner wordt.

Artikel 46 van de Woningwet regelt dat woningcorporaties en woonruimteverdelers bij de inkomenstoets gebruik mogen maken van het burgerservicenummer (BSN). Woningzoekenden kunnen hun inkomens- en identificerende gegevens delen met de woningcorporatie of woonruimteverdeler door een opdracht te bevestigen op hun persoonlijke account door met DigiD in te loggen op MijnOverheid.

Betrouwbaarder en sneller

Deze nieuwe werkwijze levert zowel voor woningcorporaties als woningzoekenden tijdswinst op, aangezien het downloaden of printen van documenten niet langer nodig is. De keuze om de inkomenstoets digitaal te laten plaatsvinden ligt bij de woningzoekende. Het wel of niet meewerken aan de digitale vorm heeft geen gevolgen voor de huuraanvraag.

Aanvraagprocedure voor woningcorporaties en woonruimteverdelers

Woningcorporaties en woonruimteverdelers, zoals omschreven in de Woningwet, kunnen gebruikmaken van dit systeem. Hiervoor moeten zij de aanvraagprocedure doorlopen en voldoen aan de aansluitvoorwaarden. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, informeert en ondersteunt woningcorporaties bij de voorbereidingen voor de live-gang of het gebruik van het delen van inkomensgegevens.

Invoering na geslaagde pilotperiode

Sinds 1 januari 2021 hebben woningzoekenden in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam via een pilot al de mogelijkheid om op een snellere en veiligere manier inkomensinformatie te delen bij het aanvragen van een sociale huurwoning. Gebruikers gaven anoniem de voorkeur aan de nieuwe werkwijze boven de oude. Het gemak van de nieuwe werkwijze gaf daarbij de doorslag.