Aanvraagprocedure digitaal delen inkomensgegevens voor woningcorporaties en woonruimteverdelers

Woningcorporaties en woonruimteverdelers die gebruik willen maken van het systeem van digitaal delen van inkomensgegevens, kunnen dit alleen doen als zij hiervoor de juiste autorisaties hebben. Daarvoor moeten zij allereerst voldoen aan de voorwaarden. Ook moeten zij een aantal formulieren indienen.

Als uw organisatie een woningcorporatie is die niet zelf de woonruimteverdeling uitvoert, dien dan alleen het eerste formulier in. Is uw organisatie een woonruimteverdeler of corporatie die (ook) voor anderen de woonruimteverdeling uitvoert? Dien dan alle drie de formulieren in. 

 1. Formulier van het ministerie van BZK om aangewezen te worden als gebruiker
  Vul dit formulier in en stuur het op volgens de instructies in het formulier. U krijgt altijd reactie op uw aanvraag. Indien u wordt aangewezen, wordt de aanwijzing ook gepubliceerd in de Staatscourant. Vraag uw aanwijzing pas aan als u uw organisatie zich heeft voorbereid op het gebruik van het digitaal delen van inkomensgegevens.
 2. Formulier van Logius voor het gebruik van het digitaal delen van gegevens van MijnOverheid
  Vul dit formulier in om het BSN te mogen ontvangen van de woningzoekende en stuur het op volgens de instructies in het formulier. Met de voorziening van MijnOverheid kan de woningzoekende bij inschrijving zijn of haar BSN delen en voor uitvoering van de inkomenstoets zijn of haar inkomensgegevens plus het BSN delen.
 3. Formulier van de RvIG voor het gebruik van de Beheervoorziening (BV) BSN
  voor woningcorporaties en voor woonruimteverdelers.
  Vul dit formulier in om met de BV BSN te kunnen controleren of het BSN past bij de persoonsgegevens van de woningzoekende en stuur het op volgens de instructies in het formulier. Hiermee wordt u geautoriseerd voor het gebruik van de BV BSN. Met de voorziening BV BSN kan de woonruimteverdeler of woningcorporatie verifiëren of de door de woningzoekende bij inschrijving ingevulde gegevens inderdaad horen bij het verkregen BSN.

Let op: Als u aangesloten wil worden op de voorzieningen MijnOverheid en BV BSN, stuur dan de formulieren naar Logius en RvIG pas op als u aangewezen bent als gebruiker door het ministerie van BZK.

Kosten en randvoorwaarden gebruik voorzieningen

Aan het gebruik van de voorziening van MijnOverheid zijn kosten verbonden. Deze worden verrekend per gegevensdeling. De kosten per gegevensdeling zijn afhankelijk van het totale gebruik. De kosten worden jaarlijks achteraf door het ministerie van BZK gefactureerd aan de op deze voorziening aangesloten partijen.

De kosten worden als volgt berekend:

((Totale vaste kosten MijnOverheid voor deze toepassing + (totaal van aantal DigiD inloggen voor deze toepassing in de sector * 0,13)) / (totaal aantal geslaagde gegevensdelingen voor deze toepassing in de sector) * aantal geslaagde gegevensdelingen aan de gebruiker.

De vasten kosten voor de sector als geheel zullen naar schatting 100.000 euro per jaar bedragen, de variabele kosten tussen de 0,11 en 0,15 cent. In de formule en in de voorbeeldberekening hieronder is uitgegaan van 0,13. Deze bedragen zijn indicatief, de afrekening zal gebeuren op de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Rekenvoorbeeld

Stel:

 • Er wordt voor deze toepassing 1.000.000 keer gebruik gemaakt van DigiD.
 • Dit leidt ertoe dat 750.000 keer het BSN of het BSN plus inkomen worden gedeeld.
 • Uw organisatie heeft 10.000 keer een BSN of BSN plus inkomen ontvangen vanuit MijnOverheid.

  ((100.000 + (1.000.000*0,13))/750.000)*10.000 = 1733 euro

Aan het gebruik van de voorziening BV BSN zijn geen kosten verbonden.

Uw ICT-organisatie of uw ICT-dienstverlener moet een PKI-O certificaat hebben om beveiligd te communiceren met beide voorzieningen en moet een aansluiting realiseren op Diginetwerk voor het koppelen met de Beheervoorziening BSN. Aan beiden zijn kosten verbonden. Voor beide diensten zijn er aanbieders beschikbaar waarbij de kosten kunnen per aanbieder verschillen.

Vragen

Bekijk hieronder waar u terecht kunt voor uw vraag.