Regels voor passend toewijzen

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die een inkomen hebben tot de inkomensgrens van het passend toewijzen. Deze huishoudens moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over passendheid. 

Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens een passende woning toewijzen, mits zij een inkomen hebben tot de inkomensgrens voor passend toewijzen. Dit is een woning met een kale huur onder de aftoppingsgrens. 

De aftoppingsgrenzen zijn:  

  • € 650,43 (prijspeil 2024) voor huishoudens van 1 of 2 personen;
  • € 697,07 (prijspeil 2024) voor huishoudens van meer dan 2 personen.

In 2024

De norm van passendheid geldt voor huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen. Die grenzen zijn in 2024:

  • € 27.725 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • € 37.625 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • € 27.225 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • € 36.675 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

5% vrije toewijzingsruimte bij passend toewijzen

Voor passend toewijzen geldt dat de inzet van de 5% vrije toewijzingsruimte over het voorgaande of opvolgende jaar gespreid kan worden, zodat lokaal beter gebruik gemaakt kan worden van die ruimte. Dit biedt in het bijzonder meer ruimte voor kleinere toegelaten instellingen die maar een zeer beperkt aantal toewijzingen per jaar hebben.

Uitzonderingen voor passend toewijzen

Voor ouderen met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen maar met een hoog vermogen is een uitzondering voor passend toewijzen mogelijk, zodat zij wanneer zij dat wensen een duurdere woning kunnen huren die beter past bij hun woonwensen. Voor de hoogte van het vermogen is aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de Wet op de zorgtoeslag. Deze is € 140.213 (prijspeil 2024) voor huishoudens zonder toeslagpartner en € 177.301 (prijspeil 2024) voor huishoudens met een toeslagpartner.

Dossier woningtoewijzing

Over het onderwerp woningtoewijzing wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema woningtoewijzing. Bezoek voor meer verdieping, nieuwsberichten en onderzoeken het dossier woningtoewijzing.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: