Vaststellen huishoudinkomen

Woningcorporaties moeten het overgrote deel van de sociale huurwoningen beschikbaar stellen aan hun doelgroep: huurders met een inkomen onder een bepaalde grens. Hoe dit er precies uitziet, wordt ingevuld door de regels rondom toewijzen.

Om te zorgen dat een sociale huurwoning binnen de regels wordt verhuurd aan een huurder uit de doelgroep, moet de woningcorporatie het huishoudinkomen van de woningzoekende vaststellen en toetsen. De woningzoekende moet dus gegevens verstrekken over de samenstelling van zijn huishouden en zijn inkomen. Daarnaast zijn bij toewijzing ook andere gegevens nodig zoals naam, adres en woonplaats. De gegevens over het inkomen worden verstrekt, tenzij de woningzoekende in een uitzonderingscategorie valt waarvan wordt aangenomen dat deze binnen de doelgroep valt. Denk bijvoorbeeld aan studenten. In dat geval kan een gespecificeerd document worden overlegd dat aantoont dat de woningzoekende behoort tot een uitzonderingsgroep.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: