Specifieke eisen ten aanzien van beleggingen

In aanvulling op de beleidsregels verantwoord beleggen en derivaten, specifiek ten aanzien van beleggingen gelden verder nog onderstaande volgende eisen.

  • Het financieel reglement moet een kader hebben voor beleggingen dat onder meer de soorten, maximale omvang en mogelijke looptijden van de beleggingen (maar maximaal 5 jaar) bevat.
  • Beleggingen mogen uitsluitend in euro’s en in landen met een dubbele A-rating.
  • Beleggingen in aandelen en achtergesteld waardepapier zijn verboden. (Let wel, het gaat hier om beleggingen. Deelname in aandelenkapitaal van een verbonden onderneming is wel toegestaan.)
  • Een plan van aanpak voor afbouw van (oude) beleggingen die niet voldoen aan de regelgeving.