Factsheet: Bouwen aan draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe creëer je draagvlak op beleidsniveau en bij de lokale gemeenschap? Deze factsheet biedt handvaten bij het bouwen aan draagvlak bij de lokale gemeenschap en bij de gemeentelijke organisatie om zo goede huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

Deze publicatie is gemaakt door Platform31. Kijk op de website van Platform31 voor meer informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten komt niet makkelijk van de grond. Ambtenaren worstelen met een gebrek aan draagvlak binnen de eigen gemeente en in de lokale gemeenschap. Daarnaast roept huisvesting van arbeidsmigranten regelmatig reacties op onder bewoners, met name uit angst voor overlast. De arbeidsmigrant is dus vaak negatief in beeld. Dit maakt het voor gemeenten lastig om de realisatie van huisvesting te faciliteren. Werkgevers zijn officieel verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak, maar deze opgave aan de markt alleen overlaten, is onverstandig.