Eindhoven: 650 tot 700 nieuwe woningen in Buurtschap Te Veld-Castilliëlaan (eerste tranche)

De financiële bijdrage van ruim 5 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls maakt het voor de gemeente Eindhoven mogelijk om op korte termijn 650 tot 700 nieuwe woningen te realiseren in Buurtschap Te Veld-Castilliëlaan. Het project met tijdelijke modulaire woningen die maximaal dertig jaar gebruikt worden, levert in 2021 al de eerste woningen op.

Het braakliggend terrein aan de Castilliëlaan in Noord-Eindhoven herbergde in het verleden een asielzoekerscentrum en een tijdelijk verblijf voor een woonzorgcentrum, maar verder voegde het gebied van zo’n 140.000 vierkante meter weinig toe aan de Eindhovense woningvoorraad. Daar moet binnen een jaar al verandering in komen via een samenwerking met woningcorporatie Woonbedrijf en woonstichting ‘thuis. “Het probleem was in eerste instantie dat we deze locatie niet voor permanente bebouwing mochten gebruiken”, vertelt projectleider Stefanie Gijsbers-van der Meijden. Vervolgens kwamen tijdelijke woningen als oplossing naar voren.

Vergroot afbeelding Stefanie Gijsbers-van der Meijden - Woningbouwimpuls Eindhoven
Stefanie Gijsbers-van der Meijden. Fotograaf: Marieke Duijsters

Naar verwachting gaat het om 650 tot 700 woningen die maximaal dertig jaar op deze locatie blijven, waarvan een groot deel modulaire woningen. Gijsbers-van der Meijden legt uit: “Het zijn woningen die geprefabriceerd worden aangeleverd, waardoor je sneller een woning kan realiseren. Vroeger kon je nog goed zien of een woning modulair was door een soort containerachtige uitstraling, maar inmiddels is het verschil met een klassiek gebouwde woning echt niet meer te zien.” Ook komt er ruimte voor een ‘LivingLab’: een locatie voor innovatie en tests op het gebied van bouwen en wonen. Verder kunnen mensen op een huurkavel zelf een tijdelijke woning bouwen.

'Zonder Woningbouwimpuls geen doorgang'

Het project Buurtschap Te Veld-Castilliëlaan bleek tijdens de haalbaarheidsfase in 2019 al lastig te realiseren. Zo moet de gemeente als eigenaar van de grond het gebied nog ‘woonrijp’ maken, onder meer door de aanleg van stroom, waterleidingen en infrastructuur. Een flinke investering, aldus Gijsbers-van der Meijden: “Zonder de Woningbouwimpuls zou dit project geen doorgang kunnen vinden, ook omdat het hier op deze locatie met name gaat om het realiseren van betaalbare woningen.”

"Een deel van de Woningbouwimpuls gaat naar paden, riolering, nutsvoorzieningen, de aanleg van veel extra groen en mogelijk een geluidswal. Eigenlijk alles wat nodig is om een prettig leefgebied te creëren om de woningen in te plaatsen.”

De Woningbouwimpuls dekt een deel van het financiële tekort voor de gemeente Eindhoven af. “Een deel van het terrein is een archeologisch waardevol gebied, dus dat moet allemaal goed geregeld worden. Verder gaat een deel naar paden, riolering, nutsvoorzieningen, de aanleg van veel extra groen en mogelijk een geluidswal. Eigenlijk alles wat nodig is om een prettig leefgebied te creëren om de woningen in te plaatsen.” Wanneer het terrein (in fases) woonrijp is gemaakt door de gemeente, kunnen de betrokken initiatiefnemers voor het vastgoed vervolgens aan de slag met de plaatsing van modulaire woningen.

Sinds september zit het project door de Woningbouwimpuls in een stroomversnelling. Naast het maken van een ontwerp van het gebied zijn de partijen volop bezig met het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan. Eerdere ontwerpen (zie afbeelding hieronder) geven de sfeer weer en dienen ter inspiratie; men is nu druk met het bepalen van de gewenste uitstraling van diverse typen woningen.

‘Groene kamers’

Het streven is om de eerste modulaire woningen in de eerste helft van 2021 beschikbaar te hebben. “We willen een prettige, leefbare groene wijk realiseren voor allerlei doelgroepen die in Eindhoven in deze lastige markt weinig kansen hebben”, vertelt Gijsbers-van der Meijden. “Niet alleen voor starters en spoedzoekers, maar bijvoorbeeld ook voor ouderen en gezinnen.”

Wat blijft er over dertig jaar nog over in het gebied, als de tijdelijke woningen zijn verdwenen? Volgens Gijsbers-van der Meijden krijgen de modulaire woningen op dat moment een nieuwe bestemming, maar mogelijk blijft de infrastructuur aan de Castilliëlaan intact. “Dan heb je nog een herbruikbaar raamwerk voor een eventuele nieuwe wijk”, legt ze uit. “We noemen de huidige structuur groene kamers, want binnen die kamers zetten de initiatiefnemers kleine leefgemeenschappen op. Vandaar de keuze voor het woord ‘Buurtschap’. Het zou mooi zijn als over 30 jaar het prachtige groene raamwerk gebruikt kan worden voor een nieuwe ontwikkeling.”

Ook een aanvraag indienen voor de Woningbouwimpuls?

Het loket voor de Woningbouwimpuls is momenteel gesloten; gemeenten kunnen nu geen aanvragen doen. De ingediende aanvragen voor de tweede tranche worden komende periode getoetst en beoordeeld door een onafhankelijke commissie. In februari 2021 wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls. De derde aanvraagronde vindt in 2021 plaats.

Meer informatie over aanmelden voor de Woningbouwimpuls is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vergroot afbeelding Stefanie Gijsbers-van der Meijden - Woningbouwimpuls Eindhoven
Stefanie Gijsbers-van der Meijden op het weiland van Buurtschap 't Veld-Castilliëlaan. Fotograaf: Marieke Duijsters