Amsterdam: versnelde ontwikkeling van woon-werkwijk Sloterdijk-Zuid (eerste tranche)

De financiële bijdrage van 13,1 miljoen uit de Woningbouwimpuls is een belangrijk onderdeel voor de versnelde ontwikkeling van een nieuwe woon-werkwijk Sloterdijk I Zuid in Amsterdam. Sloterdijk I Zuid maakt onderdeel uit van Haven-Stad, waar in de komende jaren ongeveer 70.000 nieuwe woningen komen. Het project in Sloterdijk I Zuid is goed voor ongeveer 4.700 woningen en is een van de eerste projecten op weg naar deze enorme doelstelling.

De gemeente Amsterdam stelt het intensief verdichten van de stad met woningbouw als een van de belangrijkste prioriteiten. De ambitie is om jaarlijks 7.500 nieuwe woningen te realiseren, met de nadruk op bouw van woningen voor lagere en middeninkomens. Een groot deel van deze woningen moet komen in Haven-Stad, een geplande nieuwe woonwijk in het noordwesten van Amsterdam. Het bouwproject Sloterdijk I Zuid is met 4.700 nieuwe woningen een van de eerste concrete plannen om deze aantallen te halen, zo legt projectleider Paul Moons uit.

“In 2015 werd Sloterdijk I Zuid aangewezen als versnellingslocatie voor woningbouw en vier jaar later stemde de gemeenteraad in met de transformatie naar een gemengde woon-werkwijk, met verschillende soorten woningbouw en commerciële en maatschappelijke voorzieningen.”

Vergroot afbeelding Paul Moons - gemeente Amsterdam
Projectleider Paul Moons. Bron: Marieke Duijsters

Tekort grondexploitatie

De transformatie van het gebied naar een woon-werkgebied betekent een enorme investering voor de gemeente, vertelt Moons. Als voorbeelden noemt hij het ophogen van openbare gebieden, de aanleg van een nieuwe groene openbare ruimte (inclusief een park), het opzetten van een geluidsscherm langs het spoor en de aanleg van een gracht om te kunnen voldoen aan Amsterdam Rainproof. “Investeringen in het openbaar gebied zijn nodig voor initiatiefnemers om de projecten snel te kunnen realiseren. Opbrengsten van met name betaalbare woningbouw kunnen deze investeringen echter niet dekken. Met de bijdrage van de Woningbouwimpuls kunnen we de financiering van publieke zaken naar voren halen en versnellen.”

Op dit moment is de gemeente in gesprek met een aantal initiatiefnemers in het gebied om in 2023 te starten met de bouw van de eerste 1.000 woningen. “Met de financiële bijdrage hebben we de ruimte om tegelijkertijd met de gefaseerde realisatie van bouwprojecten ook de eerste werkzaamheden te verrichten in het openbaar gebied.” De bijdrage van het Rijk heeft betrekking op ongeveer 3.700 van het totaal aantal nieuwe woningen. Uiteindelijk moeten in Sloterdijk I Zuid 4.700 woningen komen, waarvan ongeveer 80 procent in het betaalbare segment.

Impulskamers

Volgens Moons was de weg naar een bijdrage van de Woningbouwimpuls veel ontdekken en uitvogelen, waarbij zowel het Rijk als gemeenten nog op zoek waren naar de juiste wijze om plannen zorgvuldig te presenteren en toetsen. “Het ministerie gaf met zogenoemde ‘impulskamers’ de kans om te sparren met experts”, legt de projectmanager uit. “Dit bood ons de mogelijkheid om ons plan te presenteren en al te toetsen of wij in aanmerking zouden kunnen komen voor een bijdrage. Door deze gesprekken begrepen we daarna beter voor welke maatregelen deze financiering dient en hoe dit project de kans geeft om realisatie van woningbouw te versnellen.”

Vergroot afbeelding Pauls Moons - gemeente Amsterdam
Het project in Sloterdijk I Zuid is goed voor ongeveer 4.700 woningen. Bron: Marieke Duijsters

Als tip geeft de projectmanager dan ook aan gemeenten mee om na te denken over de korte termijn en heldere en haalbare targets te schetsen in de plannen. “Zorg voor een scherpe presentatie met een duidelijke hulpvraag voor de subsidie: welke maatregelen kun je bekostigen met deze subsidie en hoe brengen deze maatregelen je plan in een stroomversnelling?” Alle inzichten neemt de gemeente Amsterdam ook mee voor het bouwproject IJburg voor de tweede tranche, nadat het project bij de eerste tranche van de Woningbouwimpuls niet in aanmerking kwam voor een financiële bijdrage.

Ook een aanvraag indienen voor de Woningbouwimpuls

Het loket voor de woningbouwimpuls is momenteel gesloten; gemeenten kunnen nu geen aanvragen doen. De ingediende aanvragen voor de tweede tranche worden komende periode getoetst en beoordeeld door een onafhankelijke commissie. In februari 2021 wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls. De derde aanvraagronde vindt in 2021 plaats.

Meer informatie over aanmelden voor de Woningbouwimpuls is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.