Rotterdam: extra boost aan 'tweede stadscentrum van Rotterdam' (eerste tranche)

De gemeente Rotterdam heeft via de eerste tranche van de Woningbouwimpuls een financiële bijdrage van 46 miljoen euro gekregen voor de gebiedsontwikkelingen van Feyenoord City en Noordrand Zuiderpark. De financiering geeft de gemeente nog meer mogelijkheden om woningen te bouwen voor Rotterdammers die anders de stad zouden verlaten en de leefbaarheid van Rotterdam-Zuid te verbeteren. Volgens Bas Kurvers, wethouder Bouwen en Wonen in Rotterdam, is het een mooie erkenning voor het harde werk van de afgelopen jaren. 

De Maasstad is duidelijk over de ambities op het gebied van woningbouw: er gaan veel nieuwe woningen komen in Rotterdam. Volgens wethouder Kurvers spreekt de gemeente het doel uit om voor 2040 ruim 50.000 nieuwe woningen te realiseren. En het gebied ten zuiden van de Maas vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie. “Er is veel aan de hand hier”, constateert de wethouder. “Je ziet namelijk dat veel mensen wegtrekken uit de stad, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden in hun wijk vanwege het eenzijdige aanbod. Die ontwikkeling proberen we onder meer te kenteren door Rotterdam-Zuid toekomstbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door de aanpak van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouwlocaties aan de Noordrand van het Zuiderpark.” 

Vergroot afbeelding Bas Kurvers van de gemeente Rotterdam
Bas Kurvers, wethouder bij de gemeente Rotterdam. Fotograaf: Marieke Duijsters

Na de introductie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in 2011 kwamen diverse positieve bouwontwikkelingen op gang in Zuid. Zo is Rotterdam nu volop bezig met de realisatie van het Hart van Zuid: een nieuw stadscentrum rond Ahoy, met onder meer een nieuw busstation, zwemcentrum en theater. Het gebied aan de Noordrand van het Zuiderpark is volgens Kurvers een belangrijk schakelpunt bij al deze ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid. “Het is een scharnier tussen allerlei andere projecten”, legt hij uit. “Aan de ene kant ontstaat een stadswijk die een impuls geeft aan het omliggende gebied. Aan de andere kant wordt het nieuwe stadshart zo beter verbonden met het Zuiderpark.” 

Ruimte faciliteren

Er lagen diverse plannen voor de verdere ontwikkeling in Feyenoord City en Noordrand Zuiderpark, maar het geld ontbrak om dit snel op gang te krijgen. Kurvers: “In de bestaande stad bouwen is en blijft moeilijk: je moet grond vrijmaken op plekken waar voorzieningen en bedrijven zijn en waar mensen wonen. Soms heb je dan financiële middelen nodig om zaken mogelijk te maken.” Nu komt er, door middel van cofinanciering, financiële ruimte voor de bouw van ongeveer 6.240 nieuwe woningen in Feyenoord City en Noordrand Zuiderpark. Ruim de helft daarvan, 3.609 woningen vallen binnen het sociale- of middensegment. Verder is een deel van deze woningen bedoeld voor senioren, een groeiende doelgroep in de Zuid-Hollandse stad. 

“Als gemeente bouw je niet, je faciliteert”, voegt de wethouder toe. “Zonder de Woningbouwimpuls ging het faciliteren voor deze projecten een stuk trager. Nu worden zorgen aan de gemeentelijke zijde weggenomen en kunnen we onze plannen gaan uitvoeren, omdat de financiering nu rond is.” Rotterdam kreeg voor de bouwontwikkelingen in de wijk Schiehaven voorlopig geen financiële bijdrage, maar de gemeente hoopt in de volgende tranches alsnog een impuls te krijgen voor dit gebied. 

Vergroot afbeelding Bas Kurvers van de gemeente Rotterdam
Wethouder Kurvers bij Theater Zuidplein, een van de nieuwste toevoegingen in Rotterdam-Zuid. Fotograaf: Marieke Duijsters

Erkenning voor het harde werk

De bijdrage van het Rijk voelt voor de Rotterdamse wethouder als een mooie erkenning voor alle moeite die de gemeente steekt in het vernieuwen van Rotterdam-Zuid. “Binnenstedelijke verdichting is belangrijk om de huidige woningnood aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren”, vervolgt hij. “Daarom zijn we erg blij met de financiële impuls om dit voor elkaar te krijgen.” 

“Daarnaast is deze bijdrage ook een handreiking voor een sterkere samenwerking met het Rijk”, vervolgt Kurvers. “De Woondeal sloten we een tijdje geleden samen af om bij te dragen aan een duidelijke woonagenda binnen het ministerie. Nu is woningbouw een prominent thema in de huidige begroting. Samen met de Woningbouwimpuls zorgt dit voor een mooie stap, maar we zijn er nog niet.“ 

Ook een aanvraag indienen voor Woningbouwimpuls?

Het loket voor de woningbouwimpuls is momenteel gesloten; gemeenten kunnen nu geen aanvragen doen. De ingediende aanvragen voor de tweede tranche worden komende periode getoetst en beoordeeld door een onafhankelijke commissie. In februari 2021 wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls. De derde aanvraagronde vindt in 2021 plaats.

Meer informatie over aanmelden voor de Woningbouwimpuls is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.