Editie: mei 2023

Dit is de nieuwsbrief van het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC).

Lees in deze editie van 31 mei 2023 meer over de volgende onderwerpen:

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

Goed nieuws voor gemeenten die versneld aan de slag willen met het huisvesten van aandachtsgroepen: het loket voor aanvragen van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) is op dinsdag 30 mei 9.00 uur opengegaan. Er is ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen van gemeenten. Met de openstelling van de RHA streeft het Rijk er naar zoveel mogelijk gemeenten in staat te stellen versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Kansrijke locaties voor woningbouw krijgen alle hulp om tóch te starten, ondanks de economische tegenwind. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Woningbouw en de terugblik op de dit voorjaar gesloten woondeals, die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge op maandag 22 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Inzet van de minister is om snel te (blijven) bouwen wat al vergund is én snel te vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Daarnaast zet hij een extra stap om de verwachte dip in de woningbouw te beperken en voortgang te forceren.

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Regioadviseurs bieden ondersteuning in sociaal domein: ‘Vast aanspreekpunt voor gemeenten’

Kwetsbare inwoners hebben behoefte aan een overheid die voor hen zorgt. Niet door wetten en systemen centraal te stellen, maar zich te richten op wat inwoners nodig hebben om zo zelfstandig en goed mogelijk te kunnen functioneren. Vanuit dat vertrekpunt gaan de regioadviseurs van het Platform sociaal domein - een initiatief van de VNG - met gemeenten en partnerorganisaties in gesprek. Regioadviseur Mariska ten Heuw vertelt voor welke ondersteuning gemeenten bij de regioadviseurs kunnen aankloppen, hoe zij te werk gaan én wat zij kunnen betekenen bij de implementatie van het programma Een Thuis Voor Iedereen (ETVI).

Regioadviseurs bieden ondersteuning in sociaal domein: ‘Vast aanspreekpunt voor gemeenten’

De missie van studentenhuisvestingsregisseur Ardin Mourik is 60.000 extra betaalbare studentenwoningen realiseren

Ardin Mourik (41) is eind 2022 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangesteld als Studentenhuisvestingsregisseur. Zijn belangrijkste taak: het tekort aan studentenhuisvesting aanpakken. De stip aan de horizon hierbij is 60.000 extra betaalbare studentenwoningen realiseren tot 2030. Ardin ziet op korte termijn kansen in het delen van bestaande huisvesting en een andere kijk op studentensteden. “Voor een buitenlandse student is Den Bosch net zo goed de Randstad als Utrecht of Leiden, alleen moeten we dat wel zo verkopen.”

De missie van studentenhuisvestingsregisseur Ardin Mourik is 60.000 extra betaalbare studentenwoningen realiseren

Hulpmiddel bij het opstellen van een gemeentelijke woonzorgvisie aandachtsgroepen en ouderen

Vanaf 2023 gaan gemeenten aan de slag met het opstellen van een regionaal afgestemde woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen. Welke mogelijke thema’s en onderwerpen kunnen onderdeel uitmaken van deze meerjarige woonzorgvisie? In deze handleiding staat een overzicht van mogelijke thema’s rondom de woon-en zorgbehoefte van aandachtsgroepen en ouderen die een plek kunnen krijgen in de woonzorgvisie.

Hulpmiddel bij het opstellen van een gemeentelijke woonzorgvisie aandachtsgroepen en ouderen

Infographics: 'Een thuis voor iedereen' in een oogopslag

Een belangrijk onderdeel van het programma Een thuis voor iedereen is het opstellen van een regionaal afgestemde woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen. Welke stappen zijn er nodig voor goede regionale en lokale afspraken? En hoe kom je tot een goede regionale spreidingsanalyse van aandachtsgroepen? Deze infographics geven een snel beeld van het programma.

Infographics: 'Een thuis voor iedereen' in een oogopslag

13 juni: online bijeenkomst - Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen werkt het ministerie van BZK samen met andere ministeries, de VNG, Aedes, het IPO, de RVO en Platform31. Deze samenwerkende partijen nodigen u uit voor een serie van zes online bijeenkomsten waarin wordt verteld over het programma en u vragen kunt stellen. In totaal worden er zes online bijeenkomsten georganiseerd.

De nieuwsbrief van het Online Kennis-en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) is een initiatief van 5 ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW), in samenwerking met VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokken partners.  

Op de website van het OKEC vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Zo ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met VNG, Aedes, IPO en betrokken partners, de provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke en zorgorganisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.