Start campagne Verbeterjehuis.nl en landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeerde vandaag de Tweede Kamer in een Kamerbrief over verschillende ontwikkelingen binnen het Programma Verduurzaming gebouwde omgeving. Zo zijn in mei de nieuwe campagne van Verbeterjehuis.nl en de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren gestart. Ook is op 8 mei de internetconsultatie begonnen van de tweede aanvraagronde van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Het kabinet laat een besluit over normering van verwarmingsinstallaties aan een nieuw kabinet.

Campagne Verbeterjehuis.nl

Maandag 20 mei is de nieuwe campagne van Verbeterjehuis.nl gestart met als kernboodschap: ‘Wie isoleert profiteert’. De campagne moedigt aan om na te denken over isoleren bij verhuizing, klussen of een verbouwing. Ook is het de bedoeling dat nog meer mensen kennismaken met deze website. Daar vinden ze informatie over hoe ze hun woning kunnen verduurzamen en welke handige hulpmiddelen er zijn om dit voor te bereiden, zoals de Verbetercheck. Die toont aan wat het verduurzamen van een woning kost en oplevert. Ten slotte kunnen mensen op verbeterjehuis.nl terecht voor advies op maat en informatie over bijvoorbeeld subsidies en leningen, het vinden van een energieloket, installatiebedrijf of -monteur.

Landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren (NVI)

Woningeigenaren kunnen hun woning isoleren met de werkwijze natuurvriendelijk isoleren (NVI) zonder het doen van ecologisch onderzoek vooraf en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Woningeigenaren moeten hiervoor wel een bedrijf inschakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Deze bedrijven zijn te vinden op www.natuurvriendelijkisoleren.nl. Gemeenten en provincies kunnen ook via de website van Volkshuisvesting Nederland informatie terugvinden. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om innovatieve onderzoeksmethoden in te zetten, zoals eDNA, voor het sneller en gemakkelijker opsporen van (verblijven van) beschermde diersoorten.

Op lange termijn werken gemeenten en provincies toe naar een soortenmanagementplan (SMP). Daarmee kunnen gemeenten een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Naast woningeigenaren kunnen ook andere initiatiefnemers gebruikmaken van deze vergunning.

De afspraken over NVI zijn gemaakt door de ministeries van BZK en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tweede aanvraagronde lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma

Op 8 mei is de internetconsultatie voor de tweede aanvraagronde van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma begonnen. Deze sluit op 5 juni. Met de regeling kunnen gemeenten bewoners nog meer ondersteunen bij het isoleren van de woning. Hierbij gaat het specifiek om kwetsbare woningeigenaren en bewoners in gemengde VvE’s met slecht geïsoleerde woningen. Bij inwerkingtreding van de regeling, komt in deze ronde 674 miljoen euro beschikbaar voor het isoleren van 286 duizend woningen. Daarvan is 25,5 miljoen euro specifiek bedoeld voor Doe-het-zelf-maatregelen, bijna 35 miljoen voor VvE’s en bijna 35 miljoen ter ondersteuning van natuurvriendelijk isoleren. Deze budgetten zijn extra toegevoegd ten opzichte van de vorige aanvraagronde zodat gemeenten nog effectievere de lokale aanpak vorm kunnen geven. 
 
In 2025 volgt een derde aanvraagronde. Met de lokale aanpak kunnen in totaal ruim 750.000 woningen geïsoleerd worden tot en met 2030. Landelijke subsidies en leningen via Nationaal Warmtefonds maken het daarnaast voor woningeigenaren aantrekkelijker om zelf te investeren in een duurzamere woning en een lagere energierekening.

Normering hybride warmtepomp

Een besluit over normering van verwarmingsinstallaties is aan een nieuw kabinet. Het huidige kabinet werkte de afgelopen tijd aan een normering waarbij vanaf 2026 strengere eisen gelden voor de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daarvoor geschikt is. Daarmee zou de (hybride) warmtepomp de norm worden. 
 
Uitgangspunt bij de normering was dat de strengere eis alleen geldt waar dit haalbaar is en waar de verwachte besparing ook echt gerealiseerd kan worden. Het voornemen was om appartementen, monumenten en wijken waar een plan voor een collectieve aanpak ligt, uit te zonderen van de verplichting. Daarnaast was een uitzondering beoogd bij een terugverdientijd voor een individueel huishouden van langer dan 7 jaar. Hiermee zou de normering ook zijn afgestemd op de daadwerkelijke situatie van de gebruiker. Doel van de normering is versnelling van de verduurzaming van de manier waarop we onze gebouwen verwarmen, opschaling van aanbod en installatiecapaciteit van duurzamere alternatieven zoals de hybride warmtepomp en reductie van de kosten van deze alternatieven.

Normeren dient zo het belang van alle woningeigenaren doordat kosten voor verduurzaming dalen en daarmee uiteindelijk ook de energierekening lager wordt. Een hybride warmtepomp verbruikt minder aardgas en zorgt daarmee voor een lagere energierekening. De hybride warmtepomp is een aantrekkelijke optie voor veel huishoudens en zal dat in de toekomst blijven, met of zonder normering. Nu al is te zien dat de productiecapaciteit in Nederland enorm is uitgebreid en het aantal geplaatste warmtepompen het afgelopen jaar fors is gestegen van 110.000 in 2022 naar 150.000 in 2023.