Terugdringen tekort woonruimte studenten sneller door extra wooneenheden en kansen bij hospitaverhuur

Er worden goede stappen gezet in het kader van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) meldde minister Hugo de Jonge gisteren aan de Tweede Kamer. Het hoofddoel van dit actieplan is om 60.000 extra wooneenheden voor studenten te realiseren voor 2030. In september 2023 waren er al bouwplannen voor 20.000 extra eenheden, maar dit aantal staat inmiddels op 30.000. Behalve nieuwbouw biedt ook hospitaverhuur kansen voor extra huisvesting. Hiervoor is een wetswijziging en informatiecampagne in voorbereiding.

Plannen voor 30.000 extra wooneenheden

Er zitten meer wooneenheden in de pijplijn dan werd verwacht. Dit is mooi en laat zien dat de bouw er de schouders onder zet. Zo werd begin van dit jaar bekend dat in Kronenburg (gemeente Amstelveen) 438 zelfstandige wooneenheden kunnen komen. Het nieuwbouwproject ‘The Grace’ in Den Haag laat zien dat niet alleen studentenhuisvesting in een grootstedelijke omgeving mogelijk is, maar ook middenhuur. In The Grace komen 240 extra studentenwoningen. Dit geeft vertrouwen in de markt. Niet alleen het aantal plannen voor de bouw van meer studentenwoningen neemt toe, ook het aantal opgeleverde wooneenheden stijgt. Op studentencomplex Proxima, op de Zernike Campus in Groningen. komen dit jaar 401 extra kamers. En de campus van TU Eindhoven heeft er later dit jaar 736 studentenwoningen bij. 

Hospitaverhuur biedt kansen 

Behalve nieuwbouw biedt ook het beter benutten van de bestaande bebouwing, door middel van hospitaverhuur, snelle en voordelige kansen voor (studenten)kamers. Om de potentie van hospitaverhuur inzichtelijk te maken is een publieksonderzoek uitgevoerd. Uit de steekproef van het onderzoek blijkt dat: 

  • Een derde van de Nederlanders aangeeft over een huis te beschikken met een geschikte ruimte voor hospitaverhuur;
  • 8% van de Nederlanders overweegt hospitaverhuurder te worden (2% geeft aan het wel of zeker wel te overwegen en 6% waarschijnlijk wel);
  • Woningeigenaren vaker een geschikte ruimte hebben dan huurders.
  • De belangrijkste redenen voor mensen om hospitaverhuur te overwegen de extra inkomsten en het bijdragen aan een oplossing voor de woningnood zijn. 

Niet iedereen die hospitaverhuur overweegt krijgt op dit moment in de praktijk ook toestemming om een kamer te verhuren. Daarom is het nodig om belemmeringen weg te nemen.

Voorbereiding wetswijziging om hospitaverhuur te stimuleren

Een mogelijk lagere verkoopprijs van een woning in verhuurde staat zorgt ervoor dat hypotheekverstrekkers vaak geen toestemming geven voor hospitaverhuur. Om dit risico voor hypotheekverstrekkers weg te nemen wordt op dit moment een wetswijziging voorbereid. Die zorgt ervoor dat de hospita het huurcontract eenvoudig kan beëindigen bij verkoop van de woning. Ook worden andere wijzigingen van de regelgeving onderzocht, zoals het invoeren van een specifiek tijdelijk huurcontract voor hospitaverhuur. Bij alle voorstellen is oog voor de bescherming van huurders. Ook start in de komende maanden een informatiecampagne over hospitaverhuur.

In september 2024 wordt de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LAS) gepubliceerd. Daarin staan de nieuwe instroomcijfers van studenten, de nieuwe referentieraming en informatie over de woonwensen van studenten.