Handreiking 'Beleid maak je samen'

Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting geeft het Rijk, provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen regie te voeren op de volkshuisvesting. Nadat de wet in werking getreden is, krijgen gemeenten twee jaar de tijd om een volkshuisvestingsprogramma op te stellen, inclusief een woonzorgvisie voor ouderen en aandachtsgroepen. Eén van deze aandachtsgroepen is dak- en/of thuisloze jongeren. In de woonzorgvisie moeten gemeenten aangeven wat aandachtsgroepen nodig hebben op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en huisvesting. De handreiking ‘Beleid maak je samen’ adviseert en inspireert gemeenten over hoe zij jongeren met ervaring met dak- en/of thuisloosheid kunnen betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van de woonzorgvisie.

De handreiking toont dat dak- en/of thuisloze jongeren onderdak nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. En vanuit een stabiel thuis, met ondersteuning, aan herstel en een nieuwe toekomst kunnen werken. Dit ‘wonen eerst’-principe sluit aan bij één van de pijlers uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid.

Jongerenpanel de 3e Kamer

De handreiking is ontwikkeld door het Jongerenpanel de 3e Kamer. Het Jongerenpanel zet in op een gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, uitvoerende professionals en beleidsmakers. Vanuit de ervaringen en ideeën van jongeren gaat het Jongerenpanel samen met professionals op zoek naar haalbare oplossingen. Wat werkt verspreiden ze en van wat niet werkt leren ze. Hun ambitie is dat jongeren duurzaam en structureel invloed hebben op de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van (lokaal en landelijk) beleid. Beleid dat het leven van jongeren die (dreigend) dak- of thuisloos zijn, raakt.

Het verhaal van Ralf

Ralf (28) was 15 toen hij thuisloos raakte. Ralf: “Het was puur overleven. Ik voelde mij machteloos en onwetend.” Hij zit nu bij het Jongerenpanel de 3e Kamer en doet vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Ook zit hij sinds kort bij een theatergroep. Ralf: “Mijn droom is om ultieme vrijheid te ervaren en om een groot theatermaker te worden.” 

Bekijk het hele verhaal van Ralf op LinkedIn.