Handreiking 'Beleid maak je samen'

De handreiking 'Beleid maak je samen' adviseert en inspireert gemeenten over hoe zij jongeren met ervaring met dak- en/of thuisloosheid kunnen betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van de woonzorgvisie. De woonzorgvisie is onderdeel van het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting.