Weer veel belangstelling voor subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Maandag 18 september ging de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed open. De regeling is een dag na opening overtekend. Er is meer subsidie aangevraagd (375 miljoen euro) dan er budget beschikbaar is (190 miljoen euro). De grote interesse laat zien dat eigenaren hun maatschappelijk vastgoed graag willen verduurzamen. De subsidieregeling komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Het verduurzamen van (publieke) gebouwen levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen. Het gaat concreet om het verduurzamen van scholen, culturele instellingen, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Hoge energietarieven en de noodzaak om energie te besparen maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra urgent. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening en meer comfort.

Tweede ronde

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is vorig jaar met succes voor het eerst opengesteld en was ook toen na een dag overtekend (er was 150 miljoen euro budget beschikbaar en er is voor 300 miljoen euro aangevraagd). Vanwege de grote belangstelling is besloten om de tweede tranche van de DUMAVA naar voren te halen.

DUMAVA is opnieuw opengesteld met dit keer een subsidieplafond van 190 miljoen euro. In de huidige ronde zijn op de eerste dag 1524 aanvragen binnengekomen waarmee totaal 375 miljoen euro subsidie is aangevraagd. De aanvragen worden door de Rijkdienst van Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld. Omdat er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget wordt onder alle aanvragers die op de eerste dag hebben ingediend een loting verricht onder toezicht van een notaris.

Toegankelijk voor meer vastgoedeigenaren

Nieuw is dat van het budget van 190 miljoen euro 66,5 miljoen euro is gereserveerd voor aanvragen onder de 500.000 euro. Hierdoor komen meer eigenaren van ‘klein maatschappelijk vastgoed’ in aanmerking voor de subsidie. In de categorie onder de 500.000 euro is 166 miljoen euro aangevraagd (ongeveer 2,5 keer overtekend). In de categorie boven de 500.000 euro is 209 miljoen euro aangevraagd (plafond: 123,5 miljoen euro).

Maatregelen

Voorbeelden van maatregelen zijn isolatiemaatregelen (dak, gevel, spouw, vloer), HR-glas, warmtepomp, zonnepanelen, LED-verlichting en het vergroenen van een dak of gevel. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 2,5 miljoen euro per aanvraag. Vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt (bijvoorbeeld kunst- en muziekscholen) komen deze ronde voor het eerst in aanmerking.

DUMAVA tot 2030

In 2024 wordt nieuw budget beschikbaar gesteld. De regeling keert jaarlijks terug tot 2030. In totaal is er 1,9 miljard euro beschikbaar, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Eigenaren zijn hierdoor flexibel om te bepalen in welk jaar zij de subsidie willen aanvragen.