Start internetconsultatie over de wijziging van de subsidieregeling DUMAVA 3de ronde

Deze week is de internetconsultatie gestart over de wijziging van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA), derde ronde. Het doel is het versnellen van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (gebouwen met een maatschappelijk functie zoals scholen, cultuur en sport),  zodat beter aan de nationale en Europese klimaatdoelen (Energy Efficiency Directive) kan worden voldaan. Via de wijziging wordt onder andere voorgesteld om integrale verduurzamingstrajecten naar een zeer energiezuinig niveau extra te stimuleren.

De internetconsultatie loopt tot en met 28 december 2023. Naar aanleiding van de reacties tijdens de internetconsultatie wordt gekeken naar eventuele aanpassingen van de regeling. Het voornemen is om de definitieve wijzigingsregeling in februari 2024 te publiceren. De openstelling van de 3e ronde van de subsidieregeling staat gepland op 22 april 2024. Dat betekent dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, zich dan kunnen aanmelden. De subsidieregeling DUMAVA ondersteunt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed bij de kosten voor verduurzaming.

Grote belangstelling voor subsidie

Tussen 2024 en 2030 is er in totaal 1,9 miljard euro uit het Klimaatfonds beschikbaar voor de voortzetting van de DUMAVA. De eerste twee rondes vonden plaats in oktober 2022 en in september 2023. Tijdens beide rondes was de belangstelling voor de subsidie dermate groot dat het subsidieplafond binnen een dag bereikt was.

Het subsidieplafond van de 3e ronde DUMAVA is 237,5 miljoen euro. Om meer partijen te kunnen helpen met een subsidie, wordt het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd van 2,5 miljoen naar 1,5 miljoen euro. Verder krijgen integrale renovaties 30 procent subsidie voor de verduurzamingskosten (40 procent als de renovatiestandaard wordt bereikt) en losse maatregelen krijgen 20 procent subsidie. Er wordt een schot tussen deze twee subsidievormen ingebouwd, waarbij een deel van het geld wordt gereserveerd voor de ene subsidievorm en een ander deel voor de andere vorm. Daarbij worden LED-lampen en zonnepanelen verwijderd van de lijst met losse maatregelen.

Meer informatie

Vanaf 8 april 2024 krijgen aanvragers de kans om een conceptaanvraag in te dienen (2 weken voorafgaand aan de daadwerkelijke openstelling op 22 april). Meer weten over DUMAVA en de start van de internetconsultatie? Kijk dan hier of hier