Extra middelen voor versnelling lokale aanpak isolatie nu beschikbaar

Gemeenten kunnen nu € 100 miljoen extra budget aanvragen voor de eerste tranche van de lokale aanpak isolatie. De lokale aanpak bestaat uit drie tranches, waarmee in totaal 750.000 slecht geïsoleerde koopwoningen met energielabel D of lager kunnen worden geïsoleerd. Daarmee kan energiegebruik worden verlaagd en energiearmoede zoveel mogelijk worden tegengegaan. Dit jaar kan in totaal € 306 miljoen aangevraagd worden via de SpUk Lokale Aanpak Isolatie (SpUk). Zo kunnen 210 duizend slecht geïsoleerde koopwoningen worden verduurzaamd.

Gemeenten kunnen al sinds 1 maart 2023 voor 206 miljoen euro een aanvraag indienen voor de eerste tranche van de lokale aanpak. Sinds begin juli kan nog eens 100 miljoen euro extra aangevraagd worden. Deze 100 miljoen euro komt uit latere tranches en is naar voren (2023) gehaald. Voor elke gemeente is geld gereserveerd naar rato van het aandeel huishoudens met slecht geïsoleerde woningen in combinatie met een laag inkomen. Dat geldt ook voor de extra 100 miljoen euro. Iedere gemeente kan hierdoor in de eerste tranche nu zo’n 1,5 keer zoveel woningen isoleren.

Gemeenten kunnen voor de eerste tranche tot en met 31 oktober 2023 een aanvraag indienen. Gemeenten die al een aanvraag hebben ingediend kunnen voor de extra middelen een wijzigingsverzoek doen.

Voor alle aangevraagde middelen geldt dat ze zo spoedig mogelijk – indien de aanvraag akkoord wordt bevonden – worden beschikt.