Overijssel en Drenthe ondertekenen eerste regionale woondeals

In Overijssel en Drenthe ondertekenden provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vandaag de eerste regionale woondeals. Tot en met 2030 moeten in Overijssel minimaal 42.300 woningen gebouwd worden en in Drenthe minimaal 13.864. In de regionale woondeals is vastgelegd op welke locaties gebouwd kan worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke doelgroep wordt gebouwd.

Minister De Jonge: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. En kijkend naar de veranderingen in de wereld om ons heen zal dat niet gemakkelijk worden. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder - van overheden, corporaties en marktpartijen. De woondeals in Overijssel en Drenthe zijn snel tot stand gekomen met alle betrokkenen en daarmee goede voorbeelden voor anderen.”

Regionale woondeals Overijssel

Overijssel is de eerste provincie waarin de twee regionale woondeals ondertekend zijn. West-Overijssel bouwt tot en met 2030 minimaal 28.200 woningen en Twente 14.100. De 42.300 woningen vormen het Overijsselse aandeel in de 900.000 woningen die in totaal gebouwd moeten worden tot en met 2030. Het Rijk, provincies en gemeenten streven hierbij naar een verdeling van circa 30% sociale huur, 40% middenhuur en betaalbare koop en 30% duurdere woningen.

Regionale woondeals Drenthe

Ook in Drenthe zijn de regionale woondeals voor minimaal 13.864 woningen al gesloten. Regio Zuidwest-Drenthe neemt 5.033 woningen voor zijn rekening, Zuidoost-Drenthe 4.177 en de regio Noord-Drenthe 3.790. De eerste twee regionale woondeals zijn al ondertekend. De regionale woondeal Groningen-Assen, onderdeel van Noord-Drenthe, is een interprovinciale woondeal samen met Groningen. Deze deal zal op een later moment samen met de provincie Groningen ondertekend worden.

Meer betaalbare woningen

Om het landelijke woningtekort aan te pakken moeten er tot en met 2030 ruim 900.000 woningen gebouwd worden. Van die 900.000 nieuwe woningen moeten twee op de drie huizen in de categorie betaalbaar vallen. Dit hebben het Rijk en de provincies eerder dit jaar vastgelegd in de provinciale woningbouwafspraken, waarvan de regionale woondeals verdere uitwerkingen zijn. In de komende maanden zullen de regionale woondeals in de rest van het land gesloten worden.