Versnellingstafels

De voortgang van de afspraken uit de 35 regionale woondeals wordt besproken aan de woondealtafels. Hier komen ook eventuele knelpunten ter sprake. Wanneer de knelpunten onopgelost blijven, komen ze terecht bij de regionale versnellingstafel. Als ook dat niet tot een oplossing leidt, is het inschakelen van de landelijke versnellingstafel de laatste stap.

Verschil woondealtafel en versnellingstafel

Belangrijk verschil met de woondealtafel, waar overheden gezamenlijk de regie voeren op de afspraken uit de regionale woondeals, is dat de versnellingstafel een horizontaal georiënteerde overlegstructuur heeft. Hierbij werken de betrokken partijen – markt, corporaties en overheden – op gelijkwaardige basis samen, elk vanuit hun eigen autonomie en verantwoordelijkheid op zoek naar een oplossing.

Het succes van de versnellingstafel

In regio’s en steden waar structurele, informele samenwer­kingsverbanden tussen marktpartijen, corporaties en overheden al bestaan, levert het een duidelijke meerwaarde op. Door meer inzicht te krijgen in elkaars ideeën en standpunten te krijgen, ontstaat er vertrouwen om samen tot oplossingen te komen. Uiteindelijk leidt dit tot het oplossen van knelpunten en versnelling van de woningbouwproductie.

Landelijke versnellingstafel

Komen de regionale versnellingstafels er niet uit of gaat het om een regio-overstijgend knelpunt, dan kunnen ze een beroep doen de landelijke versnellingstafel. De landelijke versnellingstafel bestaat uit vijf leden die zich gezamenlijk richten op het versnellen van de woningbouwopgave. De leden zorgen ieder in één landsdeel voor de afstemming met, en de ondersteuning van, de regio’s met hun kennis en ervaring. 

Kerntaken van de landelijke versnellingstafel

  • Aanjagen van de voortgang van bestuurlijke woningbouwafspraken.
  • Interveniëren bij knelpunten en het doorbreken van impasses.
  • Stimuleren van samenwerking en adviseren over gezamenlijke aanpak.
  • Kennisdeling en uitdragen van versnellingsmogelijkheden.

Wie is wie bij de landelijke versnellingstafel?

  • Provincies Friesland, Groningen en Drenthe: Ellen Masselink, voormalig directeur BAM Business Developers van BAM Bouw en Techniek (BBT).
  • Provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel: Monique van Haaf, voormalig Overijssels gedeputeerde.
  • Provincies Noord-Holland en Flevoland: Bert van Delden, voormalig plaatsvervangend directeur-generaal Wonen en Bouwen bij BZK.
  • Provincies Zuid-Holland en Zeeland: Hamit Karakus, oud-senator en wethouder van Rotterdam.
  • Provincies Brabant en Limburg: Arjan Schakenbos, oud-bestuursvoorzitter van Vestia.

Luister naar een persoonlijke introductie van de leden in de vijf afleveringen van de podcast ‘Tafel van Vijf’.