Bouw 220.000 woningen met Woondeal Noord-Holland Noord, Flevoland en MRA

Op 15 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de bestuurders van de provincies en gemeenten van Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) drie regionale Woondeals. Tot en met 2030 moeten er in totaal ruim 220.000 woningen bij komen.

Minister De Jonge: “Met het tekenen van de regionale woondeals in Noord-Holland en Flevoland, goed voor de bouw van ruim 220.000 woningen tot en met 2030, zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van het woningtekort. Een grote ambitie, die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Noord-Holland en Flevoland.”

Betaalbare woningen

Van deze 220.000 te realiseren woningen moet twee derde betaalbaar zijn. In Flevoland is het streven 20.904 betaalbare woningen in Almere en Lelystad en 5.734 in Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten. In de MRA wordt ingezet op de bouw van 171.200 woningen, bijna een vijfde van de nationale opgave. Ook hier zetten alle partijen zich in voor een aandeel van tweederde betaalbaar.

Gezamenlijke inzet noodzakelijk

Met de Woondeals ligt de kans om gezamenlijk als Rijk en regio de nieuwbouwproductie en de bredere problemen op de woningmarkt aan te pakken. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners. Zowel de marktpartijen als woningcorporaties maken zich terecht zorgen over de hoeveelheid randvoorwaarden die nog moet worden ingevuld om vóór 2031 tot voldoende woningbouw te kunnen komen. 

De afspraken in de Woondeals zijn wederkerig. Zo gaat het Rijk zich inzetten voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en energievoorziening. Dat is noodzakelijk om het woningtekort sneller in te lopen en de betaalbaarheid van het wonen in de regio te verbeteren.