Woondeals Overijssel

Overijssel was in december 2022 de eerste provincie waar minister De Jonge twee regionale woondeals ondertekende. Met de ondertekening hebben de provincie en de Overijsselse gemeenten zich gecommitteerd aan de bouw van minimaal 28.200 woningen in West-Overijssel en nog eens 14.100 woningen in Twente. Dat maakt een totaal van minimaal 42.300 woningen die tot en met 2030 gebouwd zullen worden.

Vergroot afbeelding Woondeals Overijssel

De druk op de woningmarkt is niet de enige uitdaging in Overijssel. Ook het duurzaam en energiezuinig maken van bestaande woningen vraagt aandacht. Net als het geschikt maken van leegstaande gebouwen voor bewoning, zoals de transformatie van winkelgebied naar woongebied. Daarnaast vraagt huisvesting van doelgroepen, zoals starters en ouderen, om specifieke aandacht. Ook neemt wonen een belangrijke plek in als factor binnen de andere regionale opgaven, zoals de verstedelijkingsopgave en de vitaliteit van dorpen en kleine woonkernen.