Nieuwe set handreikingen Woningwet voor professionals

Het verkopen van woningen die behoren tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan niet zomaar. Verkoop kan het volkshuisvestelijk belang nadelig beïnvloeden en daarom is in sommige situaties van tevoren goedkeuring nodig. De realisatie van zorgvastgoed kan onder voorwaarden een DAEB-investering zijn. Maar wat zegt de wet over deze zaken? 

De Woningwet geeft de wettelijke kaders voor zulke uitdagingen. Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Om professionals op weg te helpen, komen er negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. De volgende twee handreikingen over zorgvastgoed en verkoopregels vastgoed voor woningcorporaties zijn vanaf vandaag beschikbaar. 

Bekijk hier de handreikingen

In totaal verschijnen negen handreikingen die de Woningwet in de dagelijkse praktijk brengen. Handig voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenteambtenaren, huurdersorganisaties en andere woonprofessionals die met de Woningwet werken. De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met Aedes, de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Inhoud en opbouw

Elke handreiking bevat een samenvatting over het thema, biedt overzicht in de geldende regels, naleving en een overzicht van bronnen of een naslagwerk voor meer informatie. De ruimte die de Woningwet biedt staat centraal en ook waar professionals op moeten letten bij de uitvoering van de wet en de daarbij behorende regelgeving en beleidsregels.

De volgende handreiking wordt nog gepubliceerd: 

  • Middensegment verhuur / sociale koop