Den Haag: Dreven, Gaarden en Zichten weer vertrouwde én betaalbare wijken (eerste tranche)

Het worden weer echt Haagse wijken: met goede, betaalbare huizen, in een fijne leefomgeving; plekken waar je wilt blíjven wonen. Voordat het zover is moet er nog wel flink wat werk verzet worden in de Dreven, Gaarden en Zichten, drie wijken in Den Haag Zuidwest. Dankzij een bijdrage uit de Woningbouwimpuls kan de eerste fase van het veelomvattende project alvast gefinancierd worden. Woonwethouder Martijn Balster vertelt er graag over.

Bewoners van de Dreven, Gaarden en Zichten bereiden zich al langzaam voor: vanaf 2023 gaan hun wijken compleet veranderen. Balster: “We pakken de drie buurten in z’n geheel aan, samen met woningcorporatie Staedion. Van de 2.000 bestaande sociale huurwoningen worden de meeste gesloopt, een klein deel getransformeerd. Zij worden allemaal teruggebouwd als sociale huurwoningen. Daarnaast komen er in de buurten samen 3.500 woningen bij. En ook die zijn voor 90% betaalbaar: sociale en middeldure huur en betaalbare koop. Daar ben ik echt trots op.”

Vergroot afbeelding Wethouder Martijn Balster van Den Haag
Woonwethouder Martijn Balster. Fotograaf: Wiebe Kiestra

Terugkomen gegarandeerd

En er is meer waar hij blij mee is. “Als ze dat willen, kunnen bewoners van nu straks terugkomen. Maar dan in een nieuwe woning met een vergelijkbare huur als die ze nu betalen. Of, als ze nu meer verdienen en niet meer in aanmerking komen voor sociale huur, doorstromen naar een duurder huis. Die garantie geven we. Bewoners en ondernemers nieuw perspectief geven in hun eigen wijk, daar gaat het ons om.”

Grootscheeps en kostbaar

De Dreven, Gaarden en Zichten zijn sociaal kwetsbare buurten, naoorlogse wijken die hun langste tijd gehad hebben. “Reden genoeg om te vernieuwen. Ook omdat we kans zien om te verdichten en daardoor veel extra woningen toe te voegen. Het is een grootscheeps en kostbaar project. Voor de eerste fase van vernieuwing hebben we  daarom een bijdrage uit de Woningbouwimpuls aangevraagd. Die helpt niet alleen om nieuwe en extra woningen te bouwen, maar zorgt ook - minstens zo belangrijk - dat ze betaalbaar blijven.”

Veel meer geld nodig

“Er zijn in de verste verten niet voldoende betaalbare woningen in Den Haag”, zegt Balster. En dat baart hem zorgen. “Niet alleen in getal, ook financieel hebben we een gigantisch tekort. Ook daarom de aanvraag.” Die hij overigens technisch gezien een flinke, maar positief uitdagende kluif noemt. “Als je schaarse middelen te verdelen hebt, moet je dat zorgvuldig doen. Voor nu is de Woningbouwimpuls een mooie stimulans voor gemeenten om de woningbouw een duwtje te geven. Maar voor de komende jaren hoop en verwacht ik wel dat er veel meer geld beschikbaar komt. Dan zou je ook - op basis van de opgaven in de grote steden – misschien wel een andere systematiek kunnen bedenken.”

Een mooi klein begin

Den Haag kreeg een bijdrage van 27 miljoen euro. Samen met een even grote inleg van de gemeente zelf is het nu mogelijk de eerste fase van dit grote project de komende negen jaar te financieren. “Heel blij mee, het is een mooi, klein begin. Met de bijdrage kunnen we 2.124 woningen toevoegen, 30% sociale huur, 27% middelduren huur en 26% betaalbare koop. Voor starters, mensen die uit de stad komen en willen doorgroeien, en mensen die naar een duurder huis willen in hun eigen wijk. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen in cruciale beroepen die we juist in de wijk nodig hebben: verpleegkundigen, leerkrachten.”

Ook sociaal programma

“Juist dát heeft Zuidwest nodig”, zegt Balster. “Dat mensen niet verhuizen als ze het beter krijgen, maar dat ze er kunnen en willen blijven wonen. We investeren daarom ook in het sociaal programma. Bewoners van nu krijgen bijvoorbeeld de keuze met wie ze in een complex komen te wonen. Zo proberen we de sociale structuren zoveel mogelijk te behouden. En de woonomgeving krijgt alle aandacht. Ook daarover laten we hen meedenken. Door bijvoorbeeld auto’s onder de grond te laten parkeren, kunnen we de openbare ruimte zo groen en waterrijk houden als die nu is, ook als er veel meer mensen wonen.”

Scherpere eisen aan ‘betaalbaarheid’

“Een laatste opmerking over betaalbaarheid”, zegt hij ten slotte. “Voor mij mogen de eisen die in de aanvraag worden gesteld aan ‘betaalbaar’ wel wat scherper zijn. Mijn idee: breng het percentage betaalbare woningen als criterium voor toekenning omhoog. En definieer daarbinnen specifieker wat betaalbaar inhoudt. Misschien zelfs nog een stap verder: hoe meer betaalbare woningen gepland, hoe meer kans op een hogere bijdrage.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de Woningbouwimpuls? Kijk op de pagina over de Woningbouwimpuls op woningmarktbeleid.nl.

Tekst: Carla van den Bergen

Fotografie: Wiebe Kiestra