Voldoende betaalbare woningen

De afgelopen jaren zijn er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Mensen met een normale baan, zoals politieagenten, verplegers en leraren, komen er vaak niet meer tussen op de woningmarkt. Daarom moeten er voldoende betaalbare woningen komen. De Wet versterking regie volkshuisvesting draagt daaraan bij. 

Hoe zorgt de Wet versterking regie volkshuisvesting voor voldoende betaalbare woningen?