Regie op hoeveel, waar en voor wie we bouwen

Op dit moment zijn er te weinig woningen en onvoldoende locaties om te bouwen. De vraag is groot: van 2022 tot en met 2030 zijn bijna een miljoen nieuwe woningen nodig. Twee derde daarvan moet bestaan uit betaalbare koop- en huurwoningen. De Wet Versterking regie op de volkshuisvesting zorgt ervoor dat de overheid daar regie op kan nemen.

Hoe zorgt de Wet versterking regie volkshuisvesting voor meer regie op de volkshuisvesting?