Kortere procedures

Veel woningbouwprojecten vertragen door langdurige beroepsprocedures. Om sneller te kunnen bouwen, is er ook sneller duidelijkheid nodig. Daarom zet de Wet versterking regie volkshuisvesting in op kortere procedures.

Hoe zorgt de Wet versterking regie volkshuisvesting voor kortere procedures?