Eerlijke verdeling

Voor bepaalde groepen urgent woningzoekenden is het van extra groot belang dat zij snel een woning vinden. Bijvoorbeeld voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, of mensen die uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang komen. Dat is voor henzelf én de maatschappij beter, omdat het bijvoorbeeld kosten bespaart in de zorg. De Wet versterking regie volkshuisvesting zorgt voor een eerlijke verdeling van woningzoekenden.

Op dit moment kunnen deze groepen vaak alleen met voorrang terecht in de grote gemeenten. Kleinere gemeenten hebben vaak geen urgentieregeling, en huisvesten dus ook minder huishoudens uit deze groepen. Dat leidt ertoe dat regulier woningzoekenden in grote gemeenten onvoldoende kans op een woning hebben. Dit zet de leefbaarheid in wijken soms onder druk.

Hoe zorgt de Wet versterking regie volkshuisvesting voor een eerlijke verdeling van woningzoekenden?

Als de wet ingaat moeten alle gemeenten verplicht een urgentieregeling hebben, en worden landelijk groepen urgent woningzoekenden aangewezen. Alle gemeenten in de regio moeten bovendien gaan bijdragen aan de huisvesting van deze groepen in de regio en daar onderling afspraken over maken. Zo maken urgent woningzoekenden meer kans op een passende woning en behouden ook reguliere woningzoekenden een goede kans op een woning.