Wet betaalbare huur aangenomen door Tweede Kamer

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de inwerkingtreding van de wet. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel binnenkort. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, betalen straks ruim 300.000 huurders weer een eerlijke prijs voor hun woning. Het voornemen is dat de Wet betaalbare huur per 1 juli 2024 ingaat.

Met de Wet betaalbare huur wil het kabinet huren weer betaalbaar maken. De wet zorgt ervoor dat meer mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal 1.123 euro per maand gaan kosten.

Huur gemiddeld 190 euro omlaag

Door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het WWS, is de inschatting dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaaggaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het betaalbare segment.