Vragen en antwoorden gewijzigde wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Wat betekent de meldplicht huurachterstanden in de wet voor mij als private of particuliere verhuurder?

Als het verhuurder en huurder niet lukt de huurachterstand op te lossen, meldt de verhuurder vanaf 1 januari 2021 de huurachterstanden bij de gemeente. Dit wordt vroegsignalering van schulden genoemd.

De gemeente gebruikt de informatie over huurachterstanden om huurders schuldhulpverlening aan te bieden. We hebben de meest gestelde vragen van verhuurders hier beantwoord. We doen dat in vier stappen:

Stap 1: Sociale incasso

De verhuurder spant zich in om te zorgen dat een huurder zijn huurachterstand inloopt.

Stap 2: Huurachterstanden doorgeven aan de gemeente

De gemeente en de verhuurder maken afspraken over het doorgeven van de huurachterstand.

Stap 3: Nadat de gemeente het signaal van de verhuurder heeft ontvangen

De gemeente biedt hulp aan. De huurder accepteert of weigert hulp.

Stap 4: Verdere incassoproces en huisuitzettingen

Het incassoproces nadat het signaal van de gemeente is doorgegeven.

Let op: Huurachterstanden zijn persoonsgegevens, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan om de privacy te beschermen. Daarom maakt de gemeente hierover duidelijke afspraken met verhuurders. Een verhuurder mag alleen huurachterstanden aan de gemeente doorgeven als de gemeente daar vooraf expliciet mee heeft ingestemd.

Stap 1: Sociale incasso

Stap 2: Huurachterstanden doorgeven aan de gemeente

Stap 3: Nadat de gemeente het signaal van de verhuurder heeft ontvangen

Stap 4: Hoe zit het met het incassoproces en huisuitzettingen?