Vroegsignalering door verhuurders

Vanaf 1 januari 2021 melden woningcorporaties en particuliere verhuurders betalingsachterstanden in een vroeg stadium bij gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij actief schuldhulp aanbieden. Dit is belangrijk omdat veel mensen met schulden laat of niet om hulp vragen. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden of lopen het risico daarin te belanden.

Nieuwe rol voor particuliere verhuurders

Op 15 december 2020 hebben de koepelorganisaties van studentenhuisvesters, private en particuliere verhuurders het Landelijk Convenant Vroegsignalering ondertekend. Eerder sloten woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven zich al aan.
Woningcorporaties gebruiken vroegsignalering van schulden al langere tijd om oplopende huurachterstanden en huisuitzetting te voorkomen. Particuliere verhuurders geven per 1 januari voor het eerst informatie door aan de gemeente over huurders met een huurschuld.

Wat is het moment om een signaal door te geven?

Verhuurders doen een melding bij de gemeente als ze tevergeefs hebben geprobeerd om in contact met huurders de huurproblemen op te lossen. Ze hebben het volgende gedaan:

  • ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd;
  • geprobeerd om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • aangeboden gegevens door te geven aan de gemeente.

Als de huurder bezwaar heeft tegen het doorgeven van gegevens, mogen de gegevens niet worden gemeld bij de gemeente. Met andere woorden: gegevens worden gemeld als de huurder geen bezwaar heeft of het niet lukt contact te krijgen.

Meer informatie

Over vroegsignalering:

Handreikingen vroegsignalering van (huur)schulden: