Volkshuisvestingsfonds: investering in leefbaarheid en verduurzaming woningvoorraad

Met het Volkshuisvestingsfonds (VHF) heeft het kabinet in 2021 geld ter beschikking gesteld om investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. Gemeenten kunnen een beroep doen op het Volkhuisvestingsfonds en is vooral bedoeld voor de moeilijk bereikbare particuliere voorraad. Er is ruim 412 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Reflectie

Na de toekenning van de eerste tranche is aan Stec Groep gevraagd om deze eerste tranche te evalueren. Dit om te weten of en hoe de regeling van het VHF beter aansluit bij de problematiek van de woningvoorraad in kwetsbare gebieden en de uitvoeringspraktijk van gemeenten in deze gebieden.

Op hoofdlijnen wordt de regeling positief bevonden, omdat het de urgente opgave van particuliere voorraad aanpakt die lange tijd onderbelicht is gebleven. De belangrijkste aanbevelingen zijn: het selecteren van prioritaire gebieden, het beter laten aan sluiten van de regeling op lokale (leefbaarheids)problematiek en het verduidelijken van de rol van woningcorporaties. Ook onderschrijft het rapport het belang van het flankerend beleid: het ondersteunen van gemeenten met kennis en expertise in het adresseren van deze opgave. De aanbevelingen worden uitgewerkt en dan meegenomen voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en voor de volgende tranche van het Volkshuisvestingsfonds in 2023.