Voorbereiding aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben in vijf sessies meer inzichten gegeven over alles rondom het Volkshuisvestingsfonds. Tijdens de twee technische briefings en drie inhoudelijke spreekuren was het voor geïnteresseerden ook mogelijk om vragen te stellen over het aanvraagproces van het Volkshuisvestingsfonds en de daaropvolgende herstructureringsactiviteiten.

Honderden deelnemers sloten tussen 22 maart en 31 maart 2021 aan bij de sessies, waarbij het onder meer ging over renovatiemaatregelen en welke kosten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Sinds vorige week heeft RVO vragen uit de vijf sessies gepubliceerd in een document met veelgestelde vragen over het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast zijn alle presentaties en opnames van de sessies terug te vinden op de website van de RVO.

Vanaf 3 mei 2021 (om 9.00 uur) kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds om te investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. De einddatum van de indienperiode is op verzoek van gemeenten verschoven van 17 mei naar 19 mei om 17.00 uur.

Aanvragen moeten voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Rond de zomer van 2021 wordt vervolgens bekend welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen.