175 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen Volkshuisvestingsfonds: loket 3e tranche nu geopend

Gemeenten en regio’s kunnen vanaf vandaag weer een aanvraag doen voor financiële steun uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). In de derde tranche is in totaal 175 miljoen euro beschikbaar voor herstructurering van woningen in de meest kwetsbare gebieden. De tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds sloot in oktober 2023 en was ruim overtekend. Om de gemeenten en regio’s die vorig jaar geen bijdrage hebben ontvangen en alle andere gemeenten opnieuw een kans te geven om in aanmerking te komen, is de volgende tranche van het Volkshuisvestingsfonds versneld opengesteld. Het loket is van 12 februari tot en met 11 maart 12.00 uur geopend.

Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Het Volkshuisvestingsfonds (VHF) is een regeling waarmee gemeenten en regio’s subsidie kunnen aanvragen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden. De subsidie is primair bedoeld voor woningverbetering (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Daarnaast kan de subsidie ook worden ingezet voor de inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen.

Welke projecten komen in aanmerking voor een bijdrage uit het VHF?

  • Projecten voor verbetering van particuliere woonruimten met fysieke aanpassingen
  • Transformatieprojecten (gebouwen of onderdelen daarvan naar woningen)
  • Sloop woningen voor betere nieuwbouw
  • Koop of werving van woningen (inponding) voor herstructurering

Indienen aanvraag

Kijk voor het indienen van een aanvraag op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze website vindt u o.a. de voorwaarden, het aanvraagformulier, het beoordelingskader en het rekenmodel. Gemeenten en regio’s die behoefte hebben aan een adviesgespreek over hun aanvraag kunnen hiervoor contact opnemen met het Expertteam Woningbouw via volkshuisvestingsfonds@rvo.nl.

Vragen 

Heeft u vragen over het Volkshuisvestingsfonds? Mail naar volkshuisvestingsfonds@minbzk.nl.