Versnellingsmogelijkheden

Om de versnelde realisatie te bevorderen, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Daarnaast heeft het Rijk financiële stimulansen in het leven geroepen die partijen met de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van flexwoningen en transformatie van vastgoed moeten helpen. Hier vind je een overzicht van deze mogelijkheden.

1. Financiële ondersteuning

Er zijn verschillende garanties en subsidies beschikbaar om gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting.

2. Versnellen inkoop

Verschillende centrale aanbestedingen stimuleren de aankoop en bouw van flexwoningen. Dit biedt de nodige versnelling. De aanbestedingen zorgen ervoor dat de bouwsector capaciteit vrijmaakt en opvoert door schaalvergroting en standaardisatie.