Versnellingsmogelijkheden

Om de versnelling mogelijk te maken, zijn er verschillende soorten ondersteuning en stimulansen. Die helpen partijen met de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van flexwoningen en transformatie van vastgoed. Bekijk het overzicht van deze mogelijkheden. 

1. Ondersteuning van Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Eind mei 2022 riep minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting in het leven. De Taskforce heeft de opdracht om gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partijen binnen de volkshuisvesting actief te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting en transformatie van bestaande gebouwen. Hierbij ondersteunt de Taskforce met kennis en expertise om zo knelpunten weg te nemen, samenwerking te bevorderen en relevante versnellingsmogelijkheden te identificeren. Om gebruik te maken van deze ondersteuning, kun je je project aanmelden via het intakeformulier.

2. Financiële ondersteuning

Er zijn verschillende regelingen, garanties en subsidies beschikbaar om gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting.

3. Versnellen inkoop

Verschillende aanbestedingen stimuleren de aankoop en bouw van flexwoningen. Dit biedt de nodige versnelling. De aanbestedingen zorgen ervoor dat de bouwsector capaciteit vrijmaakten opvoert door schaalvergroting en standaardisatie.