Versnellingsmogelijkheden

Om de versnelde realisatie te bevorderen, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Daarnaast heeft het Rijk financiële stimulansen in het leven geroepen die partijen met de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van flexwoningen en transformatie van vastgoed moeten helpen. Hier vind je een overzicht van deze mogelijkheden.

1. Ondersteuning van Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

De Taskforce ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partijen die binnen de volkshuisvesting bezig zijn met de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting en transformatie van bestaande gebouwen. De taskforce biedt kennis en expertise om knelpunten weg te nemen, samenwerking te bevorderen en relevante versnellingsmogelijkheden te identificeren. Meer informatie over deze ondersteuning vind je hier. Om gebruik te maken van deze ondersteuning, kun je een flexwoonproject aanmelden via het aanmeldformulier.

2. Financiële ondersteuning

Er zijn verschillende garanties en subsidies beschikbaar om gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting.

3. Versnellen inkoop

Verschillende centrale aanbestedingen stimuleren de aankoop en bouw van flexwoningen. Dit biedt de nodige versnelling. De aanbestedingen zorgen ervoor dat de bouwsector capaciteit vrijmaakt en opvoert door schaalvergroting en standaardisatie.